Chó

Khu vực dành cho các con "sen" là tín đồ của các boss chuyên canh nhà. Đủ cả từ ngáo, đần, đại ca xóm bull tới lũ fox lắm mồm.

Page 1 of 13 1 2 13