Chó

Khu vực dành cho các con "sen" là tín đồ của các boss chuyên canh nhà. Đủ cả từ ngáo, đần, đại ca xóm bull tới lũ fox lắm mồm.

Page 11 of 11 1 10 11

Các giống chó phổ biến